01 juni 2009

Ingen mer inblandning hos muslimer och kristna!

Utredaren Erik Amnå har överlämnat sin utredning om imamers utbildning. Klokt och insiktsfullt resonerar han om hur man bör se på frågan om en statlig imamutbildning i Dagens Nyheter. Han skriver: Det råd som jag i dag ger statsrådet Lars Leijonborg är ändå att det bästa vore att inte göra något särskilt i fråga om imamerna (Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi, SOU 2009:52). Jag ifrågasätter om en sekulär stat ska gå in och styra en religiös organisation genom ledarutbildning. Enligt vår konstitution ska ju staten iaktta en konfessionell neutralitet även om den också ska förstärka etnisk och religiös särart, vilket den bland annat gör genom stöd till ledarutbildning i religiösa samfund.

Men att ta över och organisera utbildningen vore att auktorisera vissa imamer. Det skulle spä på en frekvent misstänksamhet mot att staten vill disciplinera landets imamer genom utbildning. Det finns även ett kompakt motstånd mot statlig inblandning i konfessionella utbildningsmoment.

Vi bör värna den sekulära staten och dess icke-inbalndning i religiösa samfund och deras angelägenheter. Med Amnå bör man säga nej till en statlig imamutbildning!'

Men med Erik Amnås sätt att reflektera bör man i förlängningen naturligtvis också avvisa de politiska partiernas inblanding i Svenska kyrkans inre angelägenheter. Inte bara staten utan även de politiska partierna bör i det moderna samhället avstå från sådan styrning. Misstänksamheten är hos somliga av oss i stark tillväxt, och den är snart monumental: att partierna vill disciplinera Svenska kyrkan...

Ickenyhet om höginkomsttagare fick stor spridning

Veckans mest överskattade nyhet: Rika bäst på att utnyttja hushållsnära tjänster! Höginkomsttagare utnyttjar denna förmån allra mest! Denna "nyhet" har undersökts av SCB och kablats ut över landet av TT, som här i lokaltidningen Nerikes Allehanda. Var finns den kritiska granskningen? Släpper man igenom vad dumheter som helst? Skärp sig TT!

Det kan väl förskolebarn räkna ut att denna Hushållsnära tjänst är formad för att passa och gynna dem med god ekonomi. Vilka andra kan utnyttja en tjänst som förutsätter att man ska ligga ute med pengar i ett helt år? Man lånar inte gärna för att betala sådana tjänster. Först (!) i efterhand får man tillbaka sina utlägg.

Det vore däremot en första klassens sensation om SCB tagit reda på att: Låginkomsttagare använder hushållsnära tjänster mer än alla andra... Men när det nu är som det är, är det bara som det brukar! Inga nyheter!

Förslag på lika rafflande nyheter: vatten är blött, när det regnar är det inte uppehållsväder, om solen lyser får vi solsken.