25 oktober 2015

Kyrkans bredband är för smalt

Allt mer av en persons eller en församlings kommunikationer och relationer till omvärlden är beroende av teknik. All datatrafik är till exempel beroende av vilken bandbredd som tillhandahålls. Ofta ges uppgifter om att bandbredd har med hastigheten att göra.  Bandbredden skulle då vara allt högre ju fler bits som ledningar eller kablar kan sända eller ta emot under en viss tid.

Den som letar efter enkla och begripliga förklaringar på nätet kan t ex få följande förklaring: Bandbredden anger hur stort frekvensutrymme en signal tar upp, det vill säga bredden på dess spektrum, bandbredden mäts i hertz (Hz). För kablar anger bandbredden hur bredbandiga signaler som kan överföras utan att de förvrängs. Vid datakommunikation sätter bandbredden en absolut gräns på överföringshastigheten och begreppet har därför även kommit att användas för att ange hastighet i datornät och liknande.

En nyckelmening är den som berättar att bandbredden ger förutsättningar att ta emot bredbandiga signaler utan att de förvrängs. Om bredbandet är för ”smalt” riskeras själva kommunikationen, dess innehåll påverkas och kan bli förvrängt! Visst är det intressant!

Svenska kyrkan behöver ett breddat bredband. Ett band som kan sända och ta emot kommunikation med stor bandbredd. Sådan som har både hög och låg frekvens. Ingen vill väl att kommunikationen ska bli förvrängd?

Det går ju inte an att ha ett bredband som enbart nöjer sig med en ganska begränsad frekvens. Som inte förmår sända eller ta emot signaler med stort omfång. Svenska kyrkan som så gladeligt håller öppen dörr, t ex för en stor och brokig frikyrklighet, kan samtidigt begränsa sitt omfång, sitt spektrum, genom ovilja och oförmåga att vårda relationerna till de frekvenser där det egna gammalkyrkliga och särskilt det omistliga allmänkyrkliga och katolska arvet.

Särskilt viktigt blir det i ljuset av den utveckling som innebär att bandbredden ska anpassas till, ta in och själv förmedla, alltmer av den omgivande världens signaler. Om då en del av den egna kommunikationens frekvensomfång begränsats riskerar man att budskapet förvrängs. Om det allmänkyrkliga får allt svårare att få plats och det modernistiska och partikulära breder ut sig är bandbredden för begränsad, bredbandet för smalt. Svenska kyrkan behöver den bandbredd som kan översättas med syskonkärlek i den egna familjen!