12 december 2008

Barn är andliga varelser

Barnrättsakademin i Örebro höll häromdagen ett seminarium om barns rätt till andlighet. Man ville uppmärksamma frågan utifrån Barnkonventionen som i fyra artiklar framhåller rätten till andlig utveckling. Det borde komma som en väckarklocka för personer och krafter som försökt hålla tillbaka andligheten som trossamfunden vårdar och värnar i vår tid. Frågorna bör oroa dem som velat låsa och stänga om andligheten, de som försökt förvisa all tro, och andligt liv förenat med praktiserad tro, in i en snäv privat sfär. Barn är faktiskt mycket andliga varelser!

Tidningen Dagen ger ett referat av det som hände. Snart kommer också föredragen att läggas ut på Barnrättsakademins hemsida. När man funderar över ämnet är det viktigt att fråga sig om andlighet kan existera utan att man utövar den, har en praktik. I kyrkan finns den med allehanda uttryck som i gudstjänst och liturgi, som bön och lovsång, som meditation och kontemplation. Andigheten och hur den bör få plats och underbyggas hos barn kan man inte låta de sekulära krafterna kontrollera eller ta kontrollen över.

Mitt lilla korta inlägg (20 min) ska snart också finnas där. Jag hävdar att beprövad andlighet såsom den närs och fördjupas i den kristna kyrkan inte längre kan stängas ute från barns tillvaro i barnosorg och skola. Barn behöver ha tillgång till det stora och beprövade arvet. Hindra dem inte, säger Jesus, vilket jag kommenterar i ett tidigare blogginlägg med några av de synpunkter som fanns med i mitt bidrag.

Lucia som ljus motbild


Luciatåget av sjungande barn och ungdomar fyllde Olaus Petri kyrka två gånger i går kväll. Levande ljus och sång som också tindrade och sjöd! Det är sådana kvällar jag tror extra mycket på framtiden. Inspirerad och glad!

Vilka förmågor! Och som körerna har övat och lärt sig. Ungdomskören OPQ och de andra. De genomförde med bravur ett långt konsertprogram utantill. En sådan stund måste man bara gömma i sitt hjärta. Bra att ha när pessimismen och kriserna i världen tränger på. Som en ljus och livskraftig motbild. Ett hoppets tecken. Ljuset lyser verkligen i mörkret!

Om OPQ har jag skrivit här och där. Och de finns på bilder från Luciafirandet i Westminster Cathedral 2006.