01 juni 2009

Ingen mer inblandning hos muslimer och kristna!

Utredaren Erik Amnå har överlämnat sin utredning om imamers utbildning. Klokt och insiktsfullt resonerar han om hur man bör se på frågan om en statlig imamutbildning i Dagens Nyheter. Han skriver: Det råd som jag i dag ger statsrådet Lars Leijonborg är ändå att det bästa vore att inte göra något särskilt i fråga om imamerna (Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi, SOU 2009:52). Jag ifrågasätter om en sekulär stat ska gå in och styra en religiös organisation genom ledarutbildning. Enligt vår konstitution ska ju staten iaktta en konfessionell neutralitet även om den också ska förstärka etnisk och religiös särart, vilket den bland annat gör genom stöd till ledarutbildning i religiösa samfund.

Men att ta över och organisera utbildningen vore att auktorisera vissa imamer. Det skulle spä på en frekvent misstänksamhet mot att staten vill disciplinera landets imamer genom utbildning. Det finns även ett kompakt motstånd mot statlig inblandning i konfessionella utbildningsmoment.

Vi bör värna den sekulära staten och dess icke-inbalndning i religiösa samfund och deras angelägenheter. Med Amnå bör man säga nej till en statlig imamutbildning!'

Men med Erik Amnås sätt att reflektera bör man i förlängningen naturligtvis också avvisa de politiska partiernas inblanding i Svenska kyrkans inre angelägenheter. Inte bara staten utan även de politiska partierna bör i det moderna samhället avstå från sådan styrning. Misstänksamheten är hos somliga av oss i stark tillväxt, och den är snart monumental: att partierna vill disciplinera Svenska kyrkan...

3 kommentarer:

 1. Finns statliga prästutbildningar.

  Så det är lite dubbelmoral ifrån dem.

  Sedan ska man ju inte ge bidrag till religiösaprivatskolor heller.

  Sverige är långt ifrån sekulärt i flera anseenden.

  SvaraRadera
 2. Ja i fallet medlöpare kanske man kan få ställa frågan vad gör prästerna? Jag menar att det vore välgörande,att precis som Du påpeka partiledningarnas kärlek att behålla makten i Svenska Kyrkan.
  Där föreligger ingen partiopposition utan alla är helt eniga. " Vi skall pröva ärendet angående nominering inför nästa kyrkoval" Den har jag hör förut.

  SvaraRadera
 3. Nej,det finns inte statliga prästutbildningar. Blivande präster har krav på sig att ha läst bestämda kurser vid universitetens teologiska fakulteter. Vilket är något helt annat än en prästutbildning styrd och utformad av staten. Svenska kyrkan bestämmer vad kurser blivande präster ska ha läst av det universiteten erbjuder.

  Religiösa friskolor har naturligtvis samma rätt att existera som idrottskolor, skidgymnasier t ex eller musikskolor - så länge de tillhandahåller det staten kräver av kursinnehåll utifrån läroplanerna. Allt annat vore diksriminering och en inskränkning av religionsfriheten. Religion och tro ska behandlas lika med andra intressen som folkrörelser eller ideologiska övertygelser.

  SvaraRadera