29 december 2008

Kyrkosnyltare eller inte, det är frågan

Ibland händer det att någon föreslår att Svenska kyrkan endast skulle stå öppen för medlemmar. Nu senast har Karin Olsson vridit och vänt på sådana perspektiv i Expressen. Hon skriver: Julhelgen är de skenheligas helg. Då strömmar folk som har gått ur Svenska kyrkan ändå in i Guds hus.
Andelen fripassagerare är nu så stor att församlingarna borde införa ett spärrsystem i vapenhuset. Likt dem som används till karuseller eller till tunnelbanan i Stockholm. Bara medlemmar skulle få passera. Alternativt kunde prästerna införa en särskild kollekthåv för snyltarna. En som det inte fick klirra i, bara prassla.

Kyrkoavgiften är naturligtvis inte en i förväg debiterad inträdesavgift utan en medlemskostnad som stöder och bär: kyrkobyggnader, församlingshem, diakoni, ungdomsverksamhet, musik- och konsertaktiviteter, en omfattande personalstyrka som verkar på många olika områden, Sjukhuskyrkan, andlig vård på fängelser och häkten, Svenska kyrkan i utlandet och så vidare...


Att avgiften är hög för dem som har stora inkomster har fått till följd att en och annan höginkomsttagare har lämnat kyrkan. Är man två i hushållet är det inte så ovanligt att den andra parten förblir kyrkomedlem. Frågan diskuteras i kyrkan och förr eller senare kommer nog förändringar. En sak man vill råda bot på är att man i små och fattiga församlingar får en orimligt hög avgift som bland annat ska räcka till att hålla historiska byggnader i stånd.
Statens kyrkoantikvariska stöd räcker inte till allt.

Tänk om diakonin endast skulle riktas mot dem som betalt sin kyrk!ooavgift. Vore inte det en märklig hållning. Se där kommer den barmhärtige samriern ridande på en åsna. Nu upptäcker han den slagne och misshandlade vid vägen. Nu går han fram till den drabbade. Och...nu ger han sig av. Hörru du! Samarier, varför hjälper du honom inte? - Han hade inte betalat sin kyrkoavgift!