08 maj 2007

Kandelabrarna har tänts

Det snörvlas och nyses i alla hörn. Röda ögon och tårar. Hosta och nästäppa. Det är som mitt i vintern med förkylningar och allt. Allmänna möten kan hållas, men vatten går det åt för att lindra. Och inhalatorerna pustar och susar milt.

Trots att regnet föll höll allergierna i sig. Men utanför fönstret har idag Kastanjerna slagit ut i blom. Imorgon bjuder grannen dagen till ära på "kastanjekaffe". Stolta blommor. Trädens ljusbärare, vårens kandelabrar har tänts. Vad ska man göra? Lida och njuta…?

Andra bloggar om: , , ,

Vård av kyrkor kostar på

Svenska kyrkan har åren 2002 - 2006 betalat ut 558 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning. Av dessa har 77 miljoner kronor gått till skadeförebyggande åtgärder. Det framgår av den årliga rapport som lämnats till regeringen... Ersättningen har täckt 48 procent av kostnaderna för de arbeten som utförts - resten finansierar församlingarna själva. Så skrev kyrkan i ett pressmeddelande i början av april.

Och man berättade också att 52 miljoner kronor har gått till stöld- och brandförebyggande åtgärder, 7 miljoner kronor till förbättrad förvaring av kyrkliga inventarier, 5 miljoner kronor till säkrare elinstallationer, 9 miljoner kronor till förbättrade värmesystem och till övriga åtgärder 4 miljoner kronor.

Karlstads och Skara stift hade satsat mest – 13,2 respektive 14,7 miljoner kronor. Det kostar på att vara kyrka. Tur att det finns stöd för att bevara kyrkan ,åtminstone som kulturarv! Att kyrkan sedan inte är museal och något mycket mer än ett arv från det förflutna, vet alla som vågar sig innaför portarna.

Andra bloggar om: , , , ,

Stöd för ateistiska humanister

Humanisterna får 400 000 kronor till stöd för sitt ungdomsarbete. Tidningen Dagen uppmärksammar att det är första gången de får ett sådant stöd. Att de behöver bidragen tvivlar jag inte på. Kämpande ateister har naturligtvis rätt till samma stöd som alla andra. Vår rätt är deras! Men det aktualiserar en fråga som nästan ingen vågar andas om. Tänk om Svenska kyrkan, numera en fri kyrka, började ta i anspråk de stödformer som finns i vårt samhälle.

Bara i den församling där jag arbetar i Örebro satsar vi själva mer på kyrkomusiken än det stöd humanisterna nu får. Därtill har vi tre musiker anställda. En betydande kulturinsats måste man i all blygsamhet tillstå.

Fri är kyrkan. Visst, det finns en lag som reglerar dess uppbyggnad och struktur – men som organisation bekostar den sig själv. Det finns ett omfattande stöd till kulturhistoriska byggnader dvs kyrkor. Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår i år till 300 miljoner kronor. Det är statens sätt att visa att kyrkan förvaltar ett gemensamt kulturarv som är så kostsamt att extra medel behövs. Och stöd får kyrkan alltså på vissa områden.

Det vi sällan andas om är att kyrkan knappast får något stöd alls för sin kultur- och musikverksamhet. Utredningen om kyrkomusikens ställning som en del av det offentliga musiklivet i Sverige kom 2003. Den visar på den enorma bredd kyrkans musikliv har. Kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i landet – men finansierar det mesta själv! Statens kulturråd gav i sitt remissvar synpunkter på att kyrkans musikverksamhet naturligtvis ska räknas bland dem som borde få stöd. Skulle kyrkan börja begära en rättmätig del av kommunala stöd skulle delar av det lokala organisations- och kulturstödet hamna i svår kris. Annat musikliv skulle hotas och det kan ju inte kyrkan gärna medverka till... På detta tänkte jag när jag läste om stödet till humanisternas ungdomsarbete.

Andra bloggar om: , , , , , , ,